Volume 4, Issue 1, January 2015

Table of Contents

Editorial

Amitabh Mohan Jerath, Gurbilas Singh

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19772, Pagination: 538-539
   Full-Text PDF Abstract Views: 68 | Pdf Views: 196

Articles

Aftab Ahmed Khan, Hasan Askari, Zubia Waqar, Saima Hanif, Shafaq Noori, Fouzia Imtiaz

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19773, Pagination: 540-546
   Full-Text PDF Abstract Views: 75 | Pdf Views: 168
Balwinderjit Singh, Iqbal Singh, Arwinderpal Singh

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19774, Pagination: 547-553
   Full-Text PDF Abstract Views: 59 | Pdf Views: 180
Pooran Chand, Sunit K. Jurel, Raghuwar Dayal Singh, Kaushal Kishore Agrawal

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19775, Pagination: 554-559
   Full-Text PDF Abstract Views: 80 | Pdf Views: 128
Suchita Madhukar Tarvade, Suhas Biday

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19776, Pagination: 560-567
   Full-Text PDF Abstract Views: 65 | Pdf Views: 273
Shikha Palta, Vijay K. Sehgal, Anita K. Gupta, Harcharan Singh

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19777, Pagination: 568-576
   Full-Text PDF Abstract Views: 74 | Pdf Views: 22
Preeti Malhotra, Karuna Thapar

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19778, Pagination: 577-581
   Full-Text PDF Abstract Views: 72 | Pdf Views: 134
Rachna Kaul, P. S. Shilpa, C. J. Sanjay

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19780, Pagination: 589-598
   Full-Text PDF Abstract Views: 146 | Pdf Views: 160
Vikash Shandilya, Satish Kumar Thapar, Sumandeep Kaur

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19781, Pagination: 599-606
   Full-Text PDF Abstract Views: 133 | Pdf Views: 193
Poulami Nandi, Sanjeev Kumar, Tanusri Biswas, Gadadhar Mitra, Santu K. Chejara, Sagarnil Roy

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19782, Pagination: 607-617
   Full-Text PDF Abstract Views: 89 | Pdf Views: 91
Amita Mahajan, Parveen Marwah

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19783, Pagination: 618-623
   Full-Text PDF Abstract Views: 68 | Pdf Views: 121
Dinesh Kumar, Mukesh Vir Singh, I. K. Sharma, Durgesh Kumar, K. M. Shukla, Sangeeta Varshney

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19784, Pagination: 624-631
   Full-Text PDF Abstract Views: 67 | Pdf Views: 12

Short Communication

Smita Bhat, Vinaya kulkarni

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19779, Pagination: 582-588
   Full-Text PDF Abstract Views: 130 | Pdf Views: 276
Rohit Ratnakar Hegde, Jaising Marutrao Phadtare, Nagsen Nirgun Ramraje

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19785, Pagination: 632-636
   Full-Text PDF Abstract Views: 57 | Pdf Views: 217

Case Report

Rajan Kumar Singla, Anuradha Dehiyan, Ravikant Sharma, Gaurav Agnihotri

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19786, Pagination: 637-640
   Full-Text PDF Abstract Views: 71 | Pdf Views: 69
Ravi Kishore H., J. Anil Reddy, Arun Ingale

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19787, Pagination: 641-645
   Full-Text PDF Abstract Views: 78 | Pdf Views: 85
Nancy B. Young, Jeril R. Cooper, Darshanjit Singh Pannu, Richard S. Callan

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19788, Pagination: 646-649
   Full-Text PDF Abstract Views: 64 | Pdf Views: 192
Nishith M. Paul Ekka, Rohit Kumar Jha, Shital Malua, Pankaj Bodra, Krishna Murari

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19789, Pagination: 650-652
   Full-Text PDF Abstract Views: 63 | Pdf Views: 213
Harveen Kaur, Amanpreet Singh

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19790, Pagination: 653-657
   Full-Text PDF Abstract Views: 120 | Pdf Views: 193
Maxima Khurana, Devinder Mahajan, Manan Anand, Ajay Chhabra

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19791, Pagination: 658-660
   Full-Text PDF Abstract Views: 71 | Pdf Views: 231
Asma Qureshi, Pratap kumar, P. Sambashiva Rao, E. Soujanya, Anand Ramtheerth

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19792, Pagination: 661-665
   Full-Text PDF Abstract Views: 66 | Pdf Views: 44
Shabd Singh Yadav, Vinod Gornale, Naresh Bajaj, H. P. Singh

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19793, Pagination: 666-668
   Full-Text PDF Abstract Views: 75 | Pdf Views: 185

Research Articles

Ranjitha Krishna, Shafee Naaz Ali, Darshanjit Pannu, Mark E. Peacock, Daniel Levy-Bercowski

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19794, Pagination: 669-673
   Full-Text PDF Abstract Views: 85 | Pdf Views: 182
Bhavana R. Thakur Das, Yatin Ghosh

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19795, Pagination: 674-691
   Full-Text PDF Abstract Views: 77 | Pdf Views: 225
Anil Taneja, Imroz Singh Sachdev, Sonal Sethi, U. C. Garga

DOI: 10.18311/ijmds/2015/19796, Pagination: 692-700
   Full-Text PDF Abstract Views: 127 | Pdf Views: 141
Sita Rama Kumar, Vandana Gade

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i1/79965, Pagination: 701-707
   Full-Text PDF Abstract Views: 139 | Pdf Views: 279
Neeraj Mahajan, Ankit Bansal

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i1/79966, Pagination: 708-713
   Full-Text PDF Abstract Views: 236 | Pdf Views: 291
S. V. Balsaraf, Revant Chole

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i1/79967, Pagination: 714-720
   Full-Text PDF Abstract Views: 67 | Pdf Views: 42
Vineet Mahajan, Jatinder Singh

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i1/79968, Pagination: 721-732
   Full-Text PDF Abstract Views: 74 | Pdf Views: 112
Arwinderpal Singh, Kusum Bali, Balwinderjit Singh, Iqbal Singh

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2015/v4i1/79969, Pagination: 733-742
   Full-Text PDF Abstract Views: 69 | Pdf Views: 123