Volume 3 , Issue 1 , January 2014

Table of Contents

Editorial

Gurbilas P. Singh

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2014/v3i1/80616, Pagination: 242-243
   Full-Text PDF Abstract Views: 104 | Pdf Views: 119

Letter to editor

Prerna Kataria, Kriti Aggarwal

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2014/v3i1/80619, Pagination: 244-245
   Full-Text PDF Abstract Views: 91 | Pdf Views: 300

Research Letter

Nidhi Goel, Ritu Aggarwal, Uma Chaudhary, Hina Rohilla, Shalley Dahiya

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2014/v3i1/80624, Pagination: 246-249
   Full-Text PDF Abstract Views: 99 | Pdf Views: 30

Research Articles

Jeevika Chandrasekaran, D. Prabu, Silviya , M. Sunayana, Adil Ahmed, Barani Kumarasamy

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2014/v3i1/80637, Pagination: 250-256
   Full-Text PDF Abstract Views: 148 | Pdf Views: 202
Amit Sharma, Isha Madaan, Pottathil Shinu, Varsha A. Singh, Anu Garg

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2014/v3i1/80643, Pagination: 257-263
   Full-Text PDF Abstract Views: 88 | Pdf Views: 51
Archana Goel, Sanna Mahmood, V. V. G Patnaik

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2014/v3i1/80646, Pagination: 264-269
   Full-Text PDF Abstract Views: 112 | Pdf Views: 243
Vaddadi Suresh, N. S. R. C. Guptha, E. Usha Bhargavi

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2014/v3i1/80652, Pagination: 270-275
   Full-Text PDF Abstract Views: 92 | Pdf Views: 11
Vijay Kumar Bodal, Ruku Malik, Sarbhjit Kaur, Manjit Singh Bal, Paramjit Kaur, Ranjeev Bhagat, K. D. Singh, Ankita Goel

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2014/v3i1/80661, Pagination: 276-284
   Full-Text PDF Abstract Views: 115 | Pdf Views: 59
Fiayaz A. Shaama, Valerie A. Stoute

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2014/v3i1/80665, Pagination: 285-295
   Full-Text PDF Abstract Views: 111 | Pdf Views: 32
Harjot Kaur, Sanjay Piplani, Manas Madan, Mohit Paul, Saraswati G. Rao

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2014/v3i1/80670, Pagination: 296-302
   Full-Text PDF Abstract Views: 131 | Pdf Views: 292
A. N. Santosh, A. N. Viresh, B. K. Sharmada

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2014/v3i1/80675, Pagination: 303-313
   Full-Text PDF Abstract Views: 133 | Pdf Views: 96
Nita Sahi, Ashok Kumar Verma, Roopinder Kaur, Manveen Kaur Jawanda

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2014/v3i1/80683, Pagination: 314-324
   Full-Text PDF Abstract Views: 118 | Pdf Views: 227

Short Communication

Shavi Garg, Poonam Singh, Anu Sharma, Gaurav Gupta

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2014/v3i1/80688, Pagination: 325-328
   Full-Text PDF Abstract Views: 98 | Pdf Views: 123
Ankita Pankajbhai Shah, Paras Arvindbhai Parekh

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2014/v3i1/80692, Pagination: 329-334
   Full-Text PDF Abstract Views: 108 | Pdf Views: 247

Case Report

Sunanda Bharatnur, Vani Ramkumar, Ranjini Kudva

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2014/v3i1/80697, Pagination: 335-338
   Full-Text PDF Abstract Views: 96 | Pdf Views: 101
Eyo E. Ekpe, M. B. Ino-Ekanem

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2014/v3i1/80700, Pagination: 339-343
   Full-Text PDF Abstract Views: 94 | Pdf Views: 195
Sarbhjit Kaur, Vijay Kumar Bodal, Manjit Singh Bal, Ranjeev Bhagat, Nishit Gupta, Dimpi Ohari

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2014/v3i1/80707, Pagination: 344-347
   Full-Text PDF Abstract Views: 106 | Pdf Views: 72
Sherry Sharma, Tripta Sharma, Sunil Bhardwaj

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2014/v3i1/80712, Pagination: 348-351
   Full-Text PDF Abstract Views: 100 | Pdf Views: 141
Anuradha Dehiyan, Rajan Kumar Singla, Ravi Kant Sharma, Gaurav Agnihotri

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2014/v3i1/80714, Pagination: 352-357
   Full-Text PDF Abstract Views: 121 | Pdf Views: 232
Shobhana Agashe, Madhura Killedar, Vidya Jadhav, Aslam Shivani, Pramila Patil

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2014/v3i1/80720, Pagination: 358-362
   Full-Text PDF Abstract Views: 96 | Pdf Views: 208

Review Article

K. Malathi, Arjun Singh

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2014/v3i1/80727, Pagination: 363-368
   Full-Text PDF Abstract Views: 119 | Pdf Views: 31
Kavita Krishna, Sachin Adukia, Ayantika Dhara

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2014/v3i1/80731, Pagination: 369-375
   Full-Text PDF Abstract Views: 92 | Pdf Views: 185
Neha Vashisht, Divy Vashisht

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2014/v3i1/80741, Pagination: 376-381
   Full-Text PDF Abstract Views: 116 | Pdf Views: 239

Educational Forum

Nidhi Jain, Shailesh Yadav, Manoj Goyal, Kiran Kumar Singal, Parveen Gupta, Monika Bansal

DOI: 10.19056/ijmdsjssmes/2014/v3i1/80742, Pagination: 382-385
   Full-Text PDF Abstract Views: 216 | Pdf Views: 211